12 Μαΐ 2014

Δράμα: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Όπως είναι γνωστό οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την 31η Αυγούστου 2019, θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014.

     
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης. 

Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο στον Δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, αυτή θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 21 ή 28 Μαΐου 2014 αντίστοιχα.

Δικαίωμα ψήφου

-Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:

α. όλοι οι δημότες του νέου Δήμου Δράμας που σωρευτικά:

•έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996
•είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Δράμας.

β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά  που σωρευτικά: 
•κατοικούν στην Ελλάδα

•έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996
•είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν, μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/2014 δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και οι πολίτες χωρών της ΕΖΕΣ.

Εκλογείς
-Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών αρχών, ψηφίζουν:

για Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δράμας και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν.

για συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας Δημοτικής Κοινότητας και  οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου όπου κατοικούν

για συμβούλους τοπικών κοινοτήτων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας και  οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας του Δήμου όπου κατοικούν

για εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας: μόνο οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας όπου κατοικούν.

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

-Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

•Οι κάτοικοι του εξωτερικού
•Όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους
•Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

Σταυροί προτίμησης
   
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου.
     
Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων στο Δήμο μας οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους όπως παρακάτω:

-Οι εκλογείς της πόλης της Δράμας και των συνοικισμών Νέας Αμισού, Αρκαδικού, Αμπελακίων, Νέας Σεβάστειας, Ταξιαρχών) μπορούν να σημειώσουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Δράμας, έναν (1) σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Σιδηρονέρου και μέχρι δύο (2) σταυρούς για τους υποψηφίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας Δράμας.

-Οι εκλογείς των δημοτικών κοινοτήτων Χωριστής και Ξηροποτάμου μπορούν να σημειώσουν μέχρι τρεις  (3) σταυρούς για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Δράμας, έναν (1) σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Σιδηρονέρου, και μέχρι δύο (2) σταυρούς για τους υποψηφίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας στην οποία ψηφίζουν.

-Οι εκλογείς των τοπικών κοινοτήτων  Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου και Νικοτσάρα,μπορούν να σημειώσουν μέχρι τρεις  (3) σταυρούς για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Δράμας, έναν (1) σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Σιδηρονέρου, και έναν (1) σταυρό για τους υποψηφίους συμβούλους ή εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας στην οποία ψηφίζουν.

-Οι εκλογείς Σιδηρονέρου και Σκαλωτής μπορούν να σημειώσουν έναν (1) σταυρό για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Δράμας, έναν (1) σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του λεγόμενου κεντρικού ψηφοδελτίου Σιδηρονέρου και έναν (1) σταυρό για τους υποψηφίους συμβούλους ή εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας στην οποία ψηφίζουν.

Για τον Δήμο Δράμας έχουν οριστεί 104 εκλογικά τμήματα τα οποία θα ανακοινωθούν εγκαίρως με σχετική ανάρτηση στο Δημαρχείο, στο διαδίκτυο καθώς και σε κεντρικά σημεία της πόλης και των κοινοτήτων.
     
Τέλος ανακοινώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου που είναι επιφορτισμένες με την εκλογική διαδικασία θα παραμείνουν ανοιχτές το Σάββατο 17 και την Κυριακή  18 Μαΐου  από 07.00 μέχρι 24.00 για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των δικαστικών αντιπροσώπων.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ