20 Σεπ 2013

Εργασία στη Δράμα: Έμμισθος Ασφαλιστικός Σύμβουλος στην International Life

O Όμιλος Εταιρειών International Life, ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παροχή Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει 4 Έμμισθους Ασφαλιστικούς Συμβούλους για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων.


ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

• Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών

• Ενημέρωση ιδιωτών και επιχειρήσεων για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των κοινωνικών ταμείων ασφάλισης.

•  Εξυπηρέτηση πελατολογίου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ.

• Ηλικία 25 - 55 ετών

•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση για δημιουργική εργασία.

•Μεταφορικό μέσο

• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

•Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων καθώς και ένας κύκλος γνωριμιών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει:

•Μισθό + ΙΚΑ, Προμήθεια και Bonus παραγωγικότητας ανάλογη επιδόσεων.

•  Ομαδική ασφάλεια.

• Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη συμμετοχή της International Life στα παγκόσμια συνέδρια των MDRT και Limra International

• Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον με γρήγορη εξέλιξη

• Προνομιακή τιμολογιακή πολιτική στα προϊόντα του Ομίλου

  
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο:

E- MAIL: cv@inlife.gr


Υπεύθυνη Κα Μαριάννα Αντωνιάδη