10 Σεπ 2013

Δράμα: Πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια του αριθμ. 125257/Δ2/9-9-2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καλούμε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  σε σχολεία της αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δράμας  (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)  για το διδακτικό  έτος 2013-2014…


…να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο 228 (τηλ. 2521351228) της ΔΔΕ Δράμας, στο 2ο όροφο του Διοικητηρίου .
Το πλήθος των  ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και σχολείο καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ως εξής :


Α.

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3
ΠΕ18.04
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
5
ΠΕ14.03 ή ΠΕ14.01
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
11/9/2013-14.00
5
ΠΕ18.25
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
11/9/2013-14.00
4
ΤΕ01.19
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
1
ΠΕ18.26
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
11/9/2013-14.00


Β.

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2
ΠΕ18.33
ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
3
ΠΕ14.06
ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
2
ΠΕ14.01
ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00

Γ.

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3
ΠΕ14.01
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
3
ΠΕ18.10
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
4
ΠΕ18.07
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00
7
ΠΕ18.33
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
12/9/2013-14.00