26 Αυγ 2013

Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας θα προβεί στην πρόσληψη είκοσι εργατών/τριών γενικών καθηκόντων και δέκα οδηγών αυτοκινήτων κατόχων διπλώματος οδήγησης Γ’ τάξεως, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.


Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι δέκα θέσεις από οδηγούς αυτοκινήτων, να συμπληρωθούν οι υπολειπόμενες θέσεις, από εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 26 Αυγούστου έως και 28 Αυγούστου 2013.


Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10. Με την αίτηση θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και τους πίνακες ανακοινώσεων Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό  κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο).