25 Ιουν 2013

Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. Δράμας

Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. Δράμας μέχρι 28 Ιουνίου (πρωί 09:00 έως 14:00, απόγευμα 15:00 έως 19:00) και συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο.


Οι ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν στην ΕΠΑ.Σ. Δράμας, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, είναι:

1.     Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

2.     Βοηθών φυσιοθεραπευτών

3.     Βοηθών Φαρμακείων

4.     Αισθητικής Τέχνης

5.     Κομμωτικής Τέχνης

6.     Κτιριακών έργων

7.     Τεχνικός αερίων καυσίμων (Φυσικού Αερίου)

8.     Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης

9.     Τεχνιτών ηλεκτρικών εργασιών

10. Αργυροχρυσοχοϊας

11. Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας

12. Αμαξωμάτων


Η ΕΠΑΣ λειτουργεί στη Δράμα, Ανδριανουπόλεως 70, στο συγκρότημα της τεχνικής εκπαίδευσης, πρώην Πολυκλαδικό, με απογευματινό ωράριο 15:00 – 19:05, πληροφορίες στο τηλέφωνο και fax: 25210 23844 και http://epasdramas.gr
Η επαγγελματική σχολή (ΕΠΑ.Σ) υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές κάθε ηλικίας .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑ.Σ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)

Είναι το σχολείο που καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που δεν αποβλέπουν σε συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΙ, αλλά συνειδητά επιζητούν υψηλής στάθμης καθαρή επαγγελματική εκπαίδευση.

Για το λόγο αυτό στις ΕΠΑ.Σ δε διδάσκονται γενικά μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.λπ).

Στις ΕΠΑ.Σ οι ώρες διδασκαλίας είναι 25 την εβδομάδα με εφαρμοσμένα μαθήματα ειδικότητας, και εργαστηριακά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ, μετά από 2 χρόνια σπουδών παίρνουν πτυχίο επιπέδου III


Δικαιολογητικά εγγραφών

1. Τίτλος Σπουδών

·         Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Λυκείου για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ ή

·         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου Λυκείου.

2. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.

3. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος.

4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

Ιστοσελίδα: http://epasdramas.gr/

Παρουσίαση της Επαγγελματικής Σχολής Δράμας: http://prezi.com/sscsmfiuxjss/presentation/