12 Ιουν 2013

ΟΑΕΔ: Θέσεις εργασίας στη Δράμα (12/6/2013)

Τις νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ Δράμας, παρουσιάζει το drama-tika.blogspot.gr.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Δράμας, ώστε να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη θέση που σας ενδιαφέρει. Το αρχείο είναι από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ και οι θέσεις εργασίας ανανεώνονται και καλύπτονται συνεχώς. Η επιλογή του προσωπικού για τις θέσεις εργασίας γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους εργοδότες.

Δείτε παρακάτω τις θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τον κωδικό της θέσης, την ειδικότητα, την εκπαίδευση και τον αριθμό των θέσεων.

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101435 / ΜΑΓΕΙΡΟΙ / ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101431 / ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΤΕΛ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101436 / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101438 / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101439 / ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101420 / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101432 / ΜΑΓΕΙΡΟΙ / ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101429 / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101433 / ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΙ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101437 / ΛΑΝΤΖΕΡΗ∆ΕΣ / ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ / 2

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101423 / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ / ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101416 / ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ∆ΕΣ, ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΙΑΣΤΡΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΛΕΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ) / ΑΛΛΟ /3

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101428 / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / ΤΕΣ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101415 / ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) / ΤΕΙ / 10

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101413 / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ / ΤΕΙ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101409 / ΨΗΣΤΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Η ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ) / ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101410 / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 1

ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101434 / ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΙ / 1


ΚΠΑ2 ∆ΡΑΜΑΣ / 101421 / ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 1