29 Απρ 2012

Το ηλεκτρονικό φροντιστήριο: Ασκήσεις 4ου κεφαλαίου Βιολογίας Κατεύθυνσης

Συνάντηση 15η:
Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (4ο κεφάλαιο) είναι ένα κεφάλαιο που παραδοσιακά δυσκολεύει τους μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης. Πέρα από το κομμάτι της θεωρίας, υπάρχουν και οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις που έχουν πέσει μέχρι τώρα στις πανελλήνιες σχετίζονται με την υβριδοποίηση των μορίων ανιχνευτών πάνω σε μια αλληλουχία DNA ή με το αν η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI θα κόψει μια αλληλουχία DNA ή όχι. 

Σήμερα σας παρουσιάζουμε δύο ασκήσεις εναλλακτικού τύπου, πιθανές για τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις!!!Για εξηγήσεις και επισημάνσεις θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στο email mpountoukas.p@gmail.com.


Μπουντούκας Παναγιώτης, Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής Ph.D.
Λαμπροπούλου Βασιλική, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια