30 Μαρ 2016

Σύλλογος Πολυτέκνων Δράμας: Ευχαριστίες στην εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Ε.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Ε. για την ευγενή δωρεά του ποσού των 


...χιλίων ευρώ (1000) για ενίσχυση του Συλλόγου.
                                                                         
       
Για το Δ.Σ.


                           -ο-                                                                    -ο-
                     Πρόεδρος                                                    Γεν. Γραμματέας


              Σμολοκτός Νικόλαος                                        Στάϊκος Αντώνιος