28 Απρ 2015

Τα απορρίμματα για την Αυτοδιοίκηση Πολιτών είναι ένα δημόσιο αγαθό με αξία

Μέσα στη δίνη της κρίσης και τη γενικευμένη εκποίηση,  λίγοι  από εμάς παρατήρησαν ότι τα σκουπίδια μας, όπως και αλλά δημόσια αγαθά μπήκαν στο στόχαστρο  εθνικών και υπερεθνικών  εργολάβων και ομίλων.


Ακόμη πιο λίγοι συνειδητοποιούν ότι τα σκουπίδια είναι υλικά για τα οποία πληρώνουμε τέσσερις φορές:

 *πληρώνουμε όταν τα αγοράζουμε,

 *πληρώνουμε επιπλέον μέσα στην τιμή αγοράς τους για να ανακυκλωθούν,

 * ξαναπληρώνουμε στον Δήμο ένα κόστος ανακύκλωσης μέσω των δημοτικών τελών

*και τελικά επειδή ανακύκλωση δεν γίνεται ή γίνεται με πολύ χαμηλά ποσοστά,  πληρώνουμε για  μια ακόμη φορά για να τα πετάξουμε όλα μαζί.

Εν τέλει όχι μόνο σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους, αλλά δημιουργούμε και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα σκουπίδια πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να εξοικονομήσουμε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Τι γίνεται όμως στην πράξη?
Στην πράξη αποδεικνύονται οι προθέσεις

Όλοι επικαλούνται την βασική ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων:
* πρόληψη,
* επαναχρησιμοποίηση,
* ανακύκλωση,
* ανάκτηση,
* απόρριψη

Τα τελευταία χρόνια προωθείται μια λύση που στα λόγια υιοθετεί αυτή την ιεράρχηση και στην πράξη την ακυρώνει.

Σχεδιάστηκαν κεντρικές μονάδες σύνθετες, πολύ ακριβές τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία.

 Για να τροφοδοτούνται αυτές οι μονάδες σχεδιάστηκαν και αντίστοιχοι σταθμοί μεταφόρτωσης όπου τα σκουπίδια συνθλίβονται και συμπιέζονται για να μεταφέρονται μακριά.

Το αποτέλεσμα θα είναι: αύξηση του κόστους, ακύρωση της ανακύκλωσης και κίνδυνοι για το περιβάλλον στην καλύτερη περίπτωση.

Τι αντιπροτείνουμε εμείς η Αυτοδιοίκηση Πολιτών?

Αποκεντρωμένη διαχείριση, στηριγμένη στην κοινωνική συμμετοχή

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αποκεντρωμένης διαχείρισης:

• Η διαχείριση των απορριμμάτων παραμένει σε φορείς δημόσιου χαρακτήρα, ενώ τοπικές δράσεις ανακύκλωσης υποστηρίζουν την απασχόληση και την τοπική οικονομία μέσω του δημόσιου τομέα, των μικρών επιχειρήσεων και των κοινωνικών εγχειρημάτων.

• Το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων διαλέγονται στην πηγή. Σε ένα ορίζοντα πενταετίας ένας εφικτός στόχος αφορά το  50- 60% των απορριμμάτων.

Το υπόλοιπο  40-50 % οδηγείται σε απλές αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής και υγειονομική ταφή με στόχο και αυτό το ποσοστό σταδιακά να συνεχίσει να μειώνεται. (το ποσοστό των απορριμμάτων που δεν μπορεί να ανακτηθεί είναι λιγότερο από το 5% του συνόλου

•Η χρηματοδότηση των δράσεων ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής μπορεί να γίνει  από τους υπάρχοντες πόρους του ΕΣΠΑ, του πράσινου ταμείου και του τέλους ανακύκλωσης, χωρίς την σύμπραξη με ιδιωτικούς ομίλους, που όπως έχει επανειλημμένα αποδειχτεί καταλήγουν σε πολλαπλάσιο κόστος για το δημόσιο και τους πολίτες.

Μπορούμε όμως να κάνουμε Αποκεντρωμένη διαχείριση με χαμηλό κόστος?

ΝΑΙ

Το  κόστος προμήθειας, εγκατάστασης και κατασκευής είναι χαμηλό αφού αφορά μονάδες τεχνολογικά απλές που θα στηριχθούν κυρίως στην εγχώρια παραγωγή.

Μπορεί Το κόστος λειτουργίας να επιβαρύνεται από την πιθανή αύξηση των δρομολογίων συλλογής.

Ωστόσο αν συνυπολογισθεί η μείωση του κόστους διάθεσης σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και τα δυνητικά έσοδα από  την επιδότηση (από το τέλος) ανακύκλωσης και την πώληση των υλικών,
ή  ακόμη και την παραγωγή υλικών προς χρήση από τους Δήμους (κόμποστ, πελέτες, υλικά εδαφοκάλυψης και οδοστρωσίας, κλπ) τότε με ορίζοντα την πενταετία μπορεί να υπάρχει ελάφρυνση ως και 40% του σημερινού κόστους αποκομιδής και διάθεσης.

Συνοψίζοντας, για τα τοπικά σχέδια εμείς λέμε

 Δεν πρόκειται για καινοτομία πρόκειται για κοινή λογική

•Μπορούν να εφαρμοστούν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτούν απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.

•Είναι εντάσεως εργασίας και μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στην μείωση της ανεργίας.
  
• Μπορούν να υποστηρίξουν συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση και την διάδοση κλπ.;e
  
• Έχουν το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζουν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη.
  
•  Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση και η ενεργειακά αποδοτικότερη αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.
  
• Ενεργοποιούν  και ευαισθητοποιούν τους πολίτες αφού απαιτούν τη συμμετοχή τους. Έτσι επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.
  
•Εξασφαλίζουν  τον  καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης.

Ολοκληρώνοντας

Η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή, δεν προωθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν παράγει κέρδη για τους μεγάλους ομίλους που διαγκωνίζονται.

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και η διαχείριση να γίνεται  επωφελεία του λαού.