24 Απρ 2015

Δήμος Δράμας: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 22/04/2015, και μετά την αιφνίδια και αυθαίρετη, στερούμενης κάθε νομιμότητας Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με αριθ. 41/2015, εφόσον αντίκειται στα οριζόμενα του άρθρου 102 παρ. 5 του Συντάγματος - «πρόβλεψη και διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και επάρκειας


...των πόρων των ΟΤΑ»-,  για την μεταφορά ταμιακών αποθεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ΄και Β΄ βαθμού στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομία (Ε.Χ.Τ.Α.), που στο άρθρο 9 (Ν. 1850/89) προβλέπει το δικαίωμα των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους, τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
         Καταγγέλλει ως απαράδεκτη την μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθ. 41/2015, για την μεταφορά ταμιακών αποθεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και  Β΄ βαθμού στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ανέλαβε εξαρχής και συνεχίζει να αναλαμβάνει δυσανάλογο βάρος για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της Χώρας
     
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποτελεί κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό ατόπημα, που ουσιαστικά ακυρώνει, πλήττει και ναρκοθετεί την ανεξαρτησία και τον ρόλο των ΟΤΑ.  Αποτελεί πλήγμα βαρύ κυρίως για Δήμους και κυρίως τους υγιείς που ορθώς διαχειρίστηκαν τα διαθέσιμά τους.
     
         Αποφασίζει έως τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να μην εφαρμόσει όσα προβλέπει η ΠΝΠ γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους καθώς και η δυνατότητα να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις λειτουργίες τους. 


         Το ΔΣ, αντιλαμβάνεται ότι, η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, αποτελεί υπέρτατο καθήκον όλων μας. Η δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας είναι γνωστή κι αναγνωρίζουμε ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό μπορεί να γίνει με έντιμο και ειλικρινή διάλογο για την αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων και όχι με καταναγκαστικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όπως η συγκεκριμένη, η οποία καταγγέλλεται και πρέπει να ανακληθεί άμεσα.


         Αποφασίζει για την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη Βουλή των Ελλήνων και στον Πρωθυπουργό τη Χώρας, ο οποίος οφείλει να αναλογιστεί την ευθύνη που φέρει για την λήψη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως επίσης και τα δεινά αποτελέσματα για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που θα επιφέρει, στην περίπτωση που αυτή δεν αποσυρθεί.