11 Ιουν 2013

Δράμα: Γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου

Ζητείται άτομο ως 29 ετών για μερική απασχόληση ως γραμματειακή υποστήριξη σε ιδιωτικό ιατρείο στην πόλη της Δράμας…


…με συναφείς σπουδές (νοσηλευτικής). Πλήρης εχεμύθεια. Ηλεκτρονική υποβολή βιογραφικών στο drmed.drama@yahoo.gr.

Τύπος Απασχόλησης: Μερική

Ειδικότητα: γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου - νοσηλευτής/τρια

Τομέας: Ιδιωτικός


Στοιχεία επικοινωνίας: drmed.drama@yahoo.gr