16 Απρ 2015

Εργασία: Εξωτερικοί Πωλητές

Ζητούνται άτομα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, για να στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων ηλεκτρονικού επαγγελματικού οδηγού στο Νομό Καβάλας.


odigosagoras.gr - Καβάλα

Απαραίτητα προσόντα:

- Καλή γνώση Η/Υ και Internet
- Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά
- Οργανωτικές Ικανότητες
- Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται:

- Μισθός + Bonus
- Ασφάλεια

Ανάλογη προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψιν.